Budżet

BUDŻET SZKOŁY: 4 331 633,00 zł

Szkoła jest jednostką organizacyjną Gminy Aleksandrów Łódzki, prowadzącą gospodarkę 
finansową  na  zasadach  określonych  w  ustawie o finansach publicznych.

Mienie Szkoły stanowi mienie komunalne.               

AKTYWA TRWAŁE:   6 121 158,87 zł
AKTYWA OBROTOWE: 54 837,51 zł

ZBĘDNE I ZUŻYTE SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO O WARTOŚCI
JEDNOSTKOWEJ  POWYŻEJ 300 EURO: obecnie placówka nie posiada
takich składników majątku.

Stan na 31.12.2019 r.

 

 

Plan Finansowy dochodów i wydatków szkoły na rok 2020, kwota ta jest przeznaczona na:

 • wypłaty dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych - bieżące opłaty za media
  - bieżące remonty

 • zakup wyposażenia pomieszczeń szkolnych

 • dokształcanie nauczycieli - zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich
  - zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych

 • zakup usług pozostałych

 • odpisy na ZFSS

 • zakup obiadów

 • wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń

 

Wytworzył:
Monika Pasternak
Udostępnił:
Pasternak Monika
(2016-03-31 19:25:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pasternak Monika
(2020-05-18 18:30:55)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki