Status prawny

Status prawny:

Szkoła Podstawowa im. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia

w Rąbieniu jest  jednostką organizacyjną urzędu Miejskiego  Aleksandrowie Łódzkim,  prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
 

Organem prowadzącym jest Gmina Aleksandrów Łódzki
Organem  sprawującym  nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Łodzi

Szkoła  działa  na  podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)oraz na podstawie ustawy z dnia 26  stycznia 1982 r.  Karta  Nauczyciela

( Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418)

Wytworzył:
Monika Pasternak
Udostępnił:
Pasternak Monika
(2016-03-25 11:55:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pasternak Monika
(2016-03-25 12:28:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki