Rada pedagogiczna

 

Kompetencje   Rady   Pedagogicznej określa  art. 70  Dz.U.2019.0.1148 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz Statut Szkoły

 
 

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2023/2024:

 

p.  dyrektor Małgorzata Patoleta - język polski

p.  wicedyrektor Monika Pasternak - edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający

p.wicedyrektor  Zdzisław Pełczyński - technika, informatyka, edb

p.  Karolina Ambroszczyk - edukacja wczesnoszkolna

p.  Małgorzata Wolniakowska – oddział przedszkolny

p.Anna Gryczman - oddział przedszkolny

p.  Joanna Wesołowska – oddział przedszkolny

p.  Violetta Granosik - edukacja wczesnoszkolna

p.  Agnieszka Szczepaniak – edukacja wczesnoszkolna, język polski

p.  Bogusława Skonieczka – edukacja wczesnoszkolna

p.  Beata Lemańska - edukacja wczesnoszkolna

p.  Katarzyna Synoradzka - edukacja wczesnoszkolna, biblioteka, świetlica

p.  Paulina Kubacka - edukacja wczesnoszkolna

p.  Malwina Jędrzejczak - edukacja wczesnoszkolna

p.  Monika Janowska - edukacja wczesnoszkolna

p.  Bogumiła Ziąbka - język polski

p.  Mirosława Pełczyńska – język polski

p.  Jolanta Mistrzak - język polski

p.  Kalina Pierzgalska - język polski

p.  Jolanta Seta – matematyka

p.  Małgorzata Krajewska - matematyka

p.  Małgorzata Grabek - matematyka, informatyka

p.  Izabela Marciniak - matematyka

p.  Monika Szandrocha - matematyka, informatyka

p.  Magdalena Puchalska - język angielski

p.  Justyna Chorębała - język angielski

p.  Renata Rogalska - język angielski

p.   Monika Górska - język angielski

p.  Paulina Sadowska-Wilczyńska - język niemiecki

p.  Monika Dudzic - chemia,fizyka

p.  Magdalena Kwiatkowska - przyroda, biologia, wychowanie do życia w rodzinie

p.  Patryk Wojciechowski - historia, wos

p.  Julita Kwiatkowska - Głuszek - muzyka, plastyka

p.  Artur Belter- wychowanie fizyczne

p.  Łukasz Wijata- wychowanie fizyczne

p.  Mateusz Olborski- wychowanie fizyczne

p.  Katarzyna Lis – religia

p.  Sławomir Baranowski - religia

p.  Barbara Majewska – geografia

p.  Katarzyna Szewczyk - nauczyciel wspomagający

p.  Dorota Koszelna -Rawska - nauczyciel wspomagający

p.  Agnieszka Turek -wychowanie do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe

p.  Patryk Sztelak -pedagog

p.Oliwia Każmierczak- psycholog

p.  Emilia Jurkiewicz - świetlica

p.  Natalia Szatkowska - świetlica

Wytworzył:
Monika Pasternak
Udostępnił:
Pasternak Monika
(2016-03-25 11:36:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pasternak Monika
(2024-03-10 16:27:04)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki