Dyrekcja

Dyrekcja Szkoły
   

Dyrektor:  Małgorzata Patoleta

Wejście przez sekretariat-parter


tel. 42 712 19 24
sekretariat@sprabien.edu.pl
 

_____________________________________________________________
 

Zastępca dyrektora:  Monika Pasternak

pokój nr 3-parter

tel. 42 712 19 24

sekretariat@sprabien.edu.pl

 

_______________________________________________________________


Dyrektor   jest   organem   placówki  uprawnionym  do  kierowania  jej bieżącą
działalnością   i  reprezentowania  jej  na  zewnątrz.  Kompetencje  Dyrektora
określa  art. 39  ustawy  z   dnia  7 września  1991 r.  o   systemie   oświaty 
((Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)

 


_________________________________________________________________

 

Wytworzył:
Monika Pasternak
Udostępnił:
Pasternak Monika
(2016-03-25 11:03:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pasternak Monika
(2019-03-03 19:57:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki